:

Josef KotásekAutor těchto stránek učí obchodní právo a právo cenných papírů na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity. Jeho stránky jsou nekomerční a jsou určeny studentům, ale i všem dalším čtenářům, kteří s autorem sdílejí zájem o právo cenných papírů a mediální právo (a z něj zejména regulaci reklamy). Publikovány jsou obvykle stručné anotace a zkratky závěrů ze soudních rozhodnutí a dále poznámky k vybraným otázkám. Cílem autora není dávat doporučení či konkrétní rady do praxe. Jeho záměrem je především popularizace obou oblastí a vlastní potěšení. Texty obvykle zaberou jen několik minut četby. V kategorii Mimo Právonajdete další texty, které s určitou mírou velkorysosti snesou označení „fejeton“. Bližší informace o autorovi lze najít na webu Masarykovy Univerzity.