Konstelace do blogu obrzek  

The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see.

Ayn Rand

 

Využití systemických konstelací v právu, ať již při výuce nebo v praxi, může vést k nečekaným objevům a zjištěním. Jako tichá vnitřní exploze může rozmetat programy, scénáře a modely, kterým jsme sloužili či byli jejich součástí - a zároveň nám ukáže, jak se můžeme učit jeden od druhého. Náraz (či spojení) práva, tj. sevřeného normativního a kauzálního řádu, s fenomenologickými a nekauzálními systemickými konstelacemi pro nás znamená dobrodružnou výpravu bez předem daných výsledků.

Efekty konstelací se mohou ukázat např. v rodinném právu, kde může naše "předvědění" ovlivnit aplikaci práva (tak např. Úmluva o právech dítěte v čl. 7 stanovuje: „Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.“ - jak by ovlivnily aplikaci práva znalosti a respekt zákonitostí, které se nám konstantně ukazují v rodinných konstelacích?). U obligací se dají konstelace využít např. při odůvodnění protektivních konceptů (ochrana slabší strany, ochrana dobré víry, úprava jednání v omylu, interpretace nejasného právního jednání...). Nemluvě o možnostech firemních konstelací při hledání ideálního vnitřního uspořádání obchodní korporace a tak by bylo možno pokračovat...

-------

Ve vlastní konstelační práci mě nejvíce ovlivnily přístupy, skepticismus i bdělá opatrnost Franze Rupperta. Jeho kniha "Symbióza a autonomie" pro mě shrnuje zásadní postupy (a zároveň výhrady proti tradičnímu - a pro mě příliš invazivními - konceptu konstelací, které jsem sám pro sebe neuměl zformulovat). Další inspirací pro mou práci mi byly a jsou koncepty individuální systemiky Artho Wittemanna.

Případní zájemci o konstelace (individuální, ale i skupinové) mě mohou kontaktovat na e-mailu .