Konstelace do blogu obrzek  

The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see.

Ayn Rand

 

Ve vlastní konstelační práci, která se nyní omezuje na individuální konstelace, mě nejvíce ovlivnily přístupy, skepticismus i bdělá opatrnost Franze Rupperta. Jeho kniha "Symbióza a autonomie" pro mě shrnuje zásadní postupy (a zároveň výhrady proti tradičnímu konceptu konstelací, které jsem sám pro sebe neuměl zformulovat). Další inspirací pro mou práci mi byly a jsou koncepty individuální systemiky Artho Wittemanna.

Využití konstelací v právu, např. při jeho výuce či při jeho samotné aplikaci, může vést k nečekaným objevům a zjištěním. Jako tichá vnitřní exploze může konstelace rozmetat scénáře a modely, kterým jsme sloužili či byli jejich součástí - a zároveň nám ukáže, jak se můžeme učit jeden od druhého.

Spojení práva, tj. sevřeného normativního a kauzálního řádu, s fenomenologickými a nekauzálními systemickými konstelacemi pro nás může znamenat dobrodružnou výpravu. Pokud ji chcete sdílet se mnou, můžete mě kontaktovat na e-mailu . Třeba se na svých cestách potkáme.