V nahrávce se zaměřuji na vztah úpravy v § 166 a § 430 I OZ, možnost substituce, důsledky smrti podnikatele pro pověření a mj. také přičitatelnosti „vědomí“ právnické osobě přes pověřené osoby. Závěrečné poznámky pak věnuji metodice soudu při určení „obvyklých zástupčích oprávnění“.

 

 

K diskusi nad zastoupením podnikatele pověřenými osobami. Nahráno ve skleníku, proto to letadlo ...

Thank you for rating this article.