Směnka může být prostým předmětem obchodu, tj. předmětem investice. V praxi ale převažují funkce aktivní. Podle příslušné směnečné smlouvy může směnka v nesměnečném vztahu hrát roli platebního instrumentu (ve dvou variantách - pro soluto a pro solvendo), roli utvrzovací/zajišťovací či roli sankční (je smluvní pokutou svého druhu).

 

V podcastu se na základě praktického případu pokouším o rozlišení jednotlivých funkcí. Řada závěrů v nahrávce je záměrně předkládána k širší diskusi. S problematikou úzce souvisí oblast směnečných námitek, a také problematika podrubopisů a cesse směnečné pohledávky - tyto otázky jsou ovšem předmětem samostatných podcastů.

Thank you for rating this article.