Předložení směnky k placení představuje jednu z důležitých "povinností" majitele směnky. Pokud jí majitel nedostojí, přichází o případná práva proti nepřímým dlužníkům.

 

Opomenutí prezentace směnky není vždy problémem majitele. Není sice splněn tzv. zachovávací úkon, takže je nominálně uzavřena cesta postihu nepřímých dlužníků, důkazní nouze dlužníka ovšem může věřitele dostat do hry i v těchto případech. Pokud směnka obsahuje doložku "bez protestu" je majitel zbaven povinnosti nechat směnku protestovat. Dle čl. I § 46 odst. 2 SŠZ nese pak důkazní břemeno o tom, že směnka nebyla předložena, dlužník, kterému by to bylo ku prospěchu.

Thank you for rating this article.