Ukázky tří směnek cizích (platných i neplatných) s krátkým komentářem.

 

Komentář k některým náležitostem směnky s demonstrací na konkrétních ukázkách cizích směnek.

Thank you for rating this article.