Podcast (15 min) věnovaný platebnímu slibu/příkazu a označení směnečníka (trasáta).


Jednoduchý a přehledový výklad ke druhé z obsahových náležitostí směnky - platebnímu slibu/příkazu a dále třetí náležitosti směnky cizí - jménu směnečníka.

 

Thank you for rating this article.