Prezentaci směnky (k přijetí či placení), případně její protestaci, mohou bránit překážky povahy vyšší moci. Překážkami dochází ex lege k odkladu stanovených lhůt pro předložení (dilatorní účinek). Po více než třiceti dnech pak nastupují účinky remisorní a majitel může uplatnit směnečná práva bez dalšího. Kličové je proto vymezení vyšší moci.

 

Ve směnečném právu je vyšší moc pojímána speciálně: okolnosti týkající se toliko majitele či předkladatele směnky nejsou považovány za vyšší moc (nabízí se proto teleologická redukce šestého odst. § 54, který tuto specialitu zakládá).

Thank you for rating this article.