Podcast (13 min) věnovaný směnce cizí na vlastní řad výstavce (výstavce je totožný s remitentem) a zastřené směnce vlastní (výstavce je identický se směnečníkem).

 Jednoduchý výklad k redukovaných směnkám cizím (směnce na vlastní řad a zastřené směnce vlastní). Bližší informace k judikatuře a další literatuře najdete v mém komentáři u WoltersKluwer (je dostupný v ASPI).

Thank you for rating this article.