Podcast se zaměřuje na jednoduché rozlišení směnky s formou na řad (převáděnou rubopisem/smlouvou/předáním) a rektasměnkou (převáděnou smlouvou o postoupení pohledávky s translačními účinky).

Posluchači by měli získat rámcovou představu o tom, kdo a jakým způsobem rozhodne o formě směnky, tj. o způsobu jejího převodu. V základní konstelaci je nutno vybrat jednu z cest: směnka je buď převoditelná rubopisem (společně se smlouvou a předáním) nebo postoupením pohledávky, pokud je ve směnce tzv. rektadoložka (z lat. rectus = přímý).

Thank you for rating this article.