Přehledový podcast (11 min) věnovaný účastnikům směnky: výstavci (vlastní i cízí směnky), směnečníkovi, remitentovi, indosantovi a indosatáři, směnečnému rukojmímu (avalovi, avalistovi), avalátovi, domiciliátovi.

 

Rychlý přehled o účastnících směnečných vztahů.

Thank you for rating this article.