Dva příklady avalských prohlášení (jedno ideální, druhé velim problémové) s krátkým komentářem.

 

Vybrané formální aspekty směnečného rukojemství demonstrované na dvou příkladech (druhá, problémová situace je rozebírána na 2:05).

Thank you for rating this article.