Zmocňovací rubopis (prokuraindosament) upravený v čl. I § 18 SŠZ je praktickou a nekomplikovanou alternativou ke standardní legitimaci zmocněnce na základě plné moci. Prokuraindosant jím jako "směnečný zmocnitel" opravňuje prokuraindosatáře (směnečně zmocněného) k výkonu práv ze směnky. Negarantuje jím však přijetí či zaplacení směnky a ani jím směnku nepřevádí.

 

Podcast se zaměřuje i na některé sporné otázky u substituce prokuraindosatáře a okrajově zmiňuje i problematiku skrytých prokuraindosamentů (zdánlivý převod směnky, kterým se zakrývá prokuraindosace; fiduciární převod).

Thank you for rating this article.