Může být dopis adresovaný orgánu veřejné moci nekalou soutěží?

Rozhodnutí OGH 22. 3. 2018, 4 Ob 43/18d: Dopis obsahující zlehčující údaje adresovaný orgánu veřejné moci orgán sám o sobě nemá žádný vliv na jednání potenciálních zákazníků nebo jiných obchodních partnerů napadené společnosti a zpravidla není ani schopen ovlivnit obchodní nebo produktové rozhodnutí účastníků trhu. Takové účinky je však třeba předpokládat v situaci, kdy byl dopis předán účastníkům trhu, zejména obchodním partnerům napadené strany.

Žalobcem bylo sdružení, jehož účelem je PR ve prospěch štýrského dýňového oleje a provoz kontrolního systému pro sledování ochrany označení původu štýrského dýňového oleje. Žalovaný provozuje lisovnu oleje; spolu s dalšími provozovateli lisoven oleje hodlá založit organizaci, která usiluje o změnu specifikace chráněného zeměpisného označení "Steirisches Kürbiskernöl".

 nedokončeno

European Case Law Identifier: ECLI:AT:OGH0002:2018:0040OB00043.18D.0322.000

 

Thank you for rating this article.