Zemský soud v Mnichově v rozsudku ze dne 14.07.2020, 33 O 14041/19, posuzoval přípustnost výrazů označujících doplňkové funkce vozů u Tesla slovem „autopilot". 

Skutkový stav

Žalobcem byla „Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.", žalovanou Tesla Germany GmbH. Mnichovský zemský soud posuzoval obchodní sdělení (Werbeaussage) amerického výrobce automobilu Pesla, konkrétně formulace použité na internetových stránkách Tesly, ve kterých byly dodatečné funkce, jež bylo možno objednat při konfiguraci vozů, označeny termínem „autopilot".  

Sporný text zněl takto:

„Autopilot/v ceně

Umožňuje automatické řízení, zrychlování a brzdění s ohledem na vozidla a chodce v jeho dráze.
Plný potenciál autonomního řízení
Navigace s funkcí autopilota: automatická jízda po dálnicích od vjezdu až po výjezd včetně dálničních křižovatek a předjíždění pomalejších vozidel.
Automatické parkování: paralelní a kolmé parkování.
„Přivolat": Zaparkované auto vás najde na parkovišti a přijede k vám. Neuvěřitelné, ale pravdivé!
Do konce roku:
Rozpoznávání semaforů/značek Stop s automatickým zastavením/přiblížením.
Automatická jízda v zastavěných oblastech.
Po dodání si můžete zakoupit také balíček funkcí autonomního řízení. Cena se však pravděpodobně časem zvýší kvůli neustálému rozšiřování o nové funkce.

Aktuálně aktivované funkce vyžadují aktivní dohled řidiče - autonomní provoz vozidla tedy není možný. Na druhou stranu aktivace a používání autonomních funkcí vyžaduje důkaz, že jejich spolehlivost je mnohem vyšší než schopnosti lidských řidičů, a to na základě miliard ujetých kilometrů. Autonomní provoz navíc vyžaduje zákonná povolení, jejichž vyřízení bude v závislosti na jurisdikci pravděpodobně trvat ještě delší dobu. V návaznosti na vývoj schopnosti samořízení, bude vaše vozidlo průběžně aktualizováno a vylepšováno prostřednictvím mobilní komunikace."

 

LG Michov: Označení autopilot je klamavé 

LG München I, rozsudek ze dne 14.07.2020 - 33 O 14041/19

Zemský soud sporné označení považoval za klamavé: konkrétně má jít o klamavé obchodní jednání (irreführende geschäftliche Handlungen) ve smyslu § 5 Abs. 1 věta druhá, č. 1 německého UWG. Formulace totiž mohou u oslovených spotřebitelů vzbuzovat dojem, že jde o funkce zajišťující autonomní provoz vozidla, což není v souladu se skutečným technickými možnostmi této funkcionality.  Krom toho to vede ke klamavé představě, že autonomní provoz vozidel je (již) v SRN legální, což ovšem odporuje aktuální právní úpravě v StVG (§§ 1a f StVG). Skutečnost, že na konci stránek automobilka uváděla skutečný stav věcí (viz výše), nepovažoval soud za dostatečné. 

Zajímavostí je, že žalobu podával spolek, jehož členy jsou např. Audi, BMW, Daimler, Opel a Volkswagenn. Členem je tak Svaz automobilového průmyslu - Verband der Automobilindustrie (VDA). Za žalobou tedy stojí jasné (a legitimní) konkurenční zájmy.

Thank you for rating this article.