Pivo nelze označit v reklamě za bekömmlich" (dobře stravitelné"). Tento závěr plyne z rozsudku německého BGH ze dne 17.05.2018, sp. zn. ZR 252/16.

Skutkový stav