nekalá soutěž

 • Kdo je zákazník?

  Podle § 2976 OZ (generální klauzule nekalé soutěže) kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. V tomto podcastu

  ...
 • „Nevěra se může prodražit" aneb když soud bere humor vážně

  Nevěra se může prodražit

  Vrchní zemský soud (OLG) v Jeně rozhodnutím ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 2 U 268/02, překvapil německou praxi i doktrínu svým odmítavým postojem k reklamě, která při označení nabídky konkurence použila slovo „nevěra“.

 • Politici v reklamě (ve světle německé judikatury k reklamám Sixt)

  Politici v reklamě

  Diskuse o (ne)dobrovolném využití podobizen politiků a jiných prominentů v reklamě obohatil v loňském roce docela zajímavý případ posuzovaný Vrchním zemským soudem v Drážďanech.