směnky

 • Zmocňovací rubopis

  Zmocňovací rubopis (prokuraindosament) upravený v čl. I § 18 SŠZ je praktickou a nekomplikovanou alternativou ke standardní legitimaci zmocněnce na základě plné moci. Prokuraindosant jím jako "směnečný zmocnitel" opravňuje prokuraindosatáře (směnečně zmocněného) k výkonu práv ze směnky.

  ...
 • Zfalšování textu směnky

  Podcast je věnován ustanovení čl. I § 69 SŠZ (který míří na změny v textu směnek) a jejich důsledky pro námitkové postavení směnečných dlužníků. Mimo záběr podcastu zůstává problematika blankosměnek - ta je obsahem samostatného podcastu) a tresněprávní důsledky.

 • Jak se na směnku podepisuje aval?

  Podcast je věnován formálním aspektům směnečného rukojemství, zejména způsobu, jakým se má aval (avalista, směnečný rukojmí) podepsat.

 • Účastníci směnky

  Přehledový podcast (11 min) věnovaný účastnikům směnky: výstavci (vlastní i cízí směnky), směnečníkovi, remitentovi, indosantovi a indosatáři, směnečnému rukojmímu (avalovi, avalistovi), avalátovi, domiciliátovi.

 • Podrubopis - zachování námitek z předchozích vztahů?

  Přehledový podcast (10 min) věnovaný rubopisu (indosamentu), který má účinky pouhého postoupení pohledávky a nebere tedy dlužníkovi možnost uplatnění námitek, které mu svědčí vůči dřívějšímu majiteli.

 • Náležitosti směnky I. Směnečná klauzule

  Podcast (17 min) věnovaný první z náležitostí směnky - tzv. směnečné klauzuli.

 • Směnka cizí s redukcí účastníků

  Podcast (13 min) věnovaný směnce cizí na vlastní řad výstavce (výstavce je totožný s remitentem) a zastřené směnce vlastní (výstavce je identický se směnečníkem).