směnky

 • Podcast je věnován ustanovení čl. I § 69 SŠZ (který míří na změny v textu směnek) a jejich důsledky pro námitkové postavení směnečných dlužníků. Mimo záběr podcastu zůstává problematika blankosměnek - ta je obsahem samostatného podcastu) a tresněprávní důsledky.

  ...

 • Podcast je věnován formálním aspektům směnečného rukojemství, zejména způsobu, jakým se má aval (avalista, směnečný rukojmí) podepsat.

  ...
 • Přehledový podcast (11 min) věnovaný účastnikům směnky: výstavci (vlastní i cízí směnky), směnečníkovi, remitentovi, indosantovi a indosatáři, směnečnému rukojmímu (avalovi, avalistovi), avalátovi, domiciliátovi.

  ...
 • Podcast (13 min) věnovaný směnce cizí na vlastní řad výstavce (výstavce je totožný s remitentem) a zastřené směnce vlastní (výstavce je identický se směnečníkem).

  ...