Výklady o cenných papírech obvykle bývají hodně abstraktní. V této prezentaci budu pro lepší srozumitelnost demonstrovat některé poznatky o cenných papírech na praktických příkladech: zaměřím se na bankovky, lístky do šatny a vstupenky do divadla.

 

Obsah: 0:05 „Cenné papíry" nebo jen „cenné" papíry? 1:50 Hmotný substrát, 4:14 Jaká potenciální forma? 6:06 Šlo by o zastupitelné cenné papíry? 7:54 Kde je označení emitenta/podpis 9:50 Inkorporované právo u šatního lístku? 13:17 Jaké právo inkorporuje bankovka? 17:54 Lístek do divadla - nejednoznačný vítěz.

Thank you for rating this article.