Úvodní zjednodušený a zjednodušující výklad o formě cenných papírů. Podle formy členíme cenné papíry na cenné papíry na doručitele, na řad a na jméno.

 

 

Forma je klíčová vlastnost, která determinuje zjištění oprávněného z cenného papíru a výkon vtělených práv (zejména způsobu převodu). Pozorný posluchač si všimne přeřeknutí na 11:42 (místo "na jméno" mělo být "na doručitele").

Thank you for rating this article.