Prezentace se stručně zabývá teoriem vzniku práva z cenného papíru: teorií kreační a smluvní a dominující teorií domnělých práv.

 

Na úvodním příkladu (0:07) nepoctivého pana R., který se zmocní podepsané směnky bez souhlasu výstavce, se pokouším prezentovat tzv. teorie cenných papírů (2:41). Stručně rozebírám kreační (3:31) a smluvní teorie (6:58) i s jejich nevýhodami a poté se věnuji zejména teorii domnělých práv (11:15), která dominuje - přitom se však zapomíná na to, že tato doktrína neslouží jen k ochraně potenciálních nabyvatelů (a jejich dobré víry v bezvadné "vnější zdání"). I pro dlužníky může být podle okolností příznivá tím, že v určitých případech (14:09) akceptuje obranu dlužníka, protože dlužníkovi nelze problémy s vydáním listiny nijak přičítat (15:35).

Thank you for rating this article.