Komentovaná prezentace k definičnímu ustanovení srovnávací reklamy v § 2980 OZ. Legální vymezení srovnávací reklamy je široké - v podstatě ke srovnávací reklamě postačuje nepřímé označení konkurence bez jakéhokoliv vymezení (srovnání či přirovnání). V prezentaci navrhuji teleologickou redukci definičního § 2980 odst. 1 OZ tak, že srovnávací reklama musí obsahovat alespoň implicitně "identifikující srovnání či porovnání".

 

Mám za to, že nutným prvkem každé srovnávací reklamy je (krom označení soutěžitele) alespoň implicitní komparace s ním či jeho produkty. Toto pojetí, které odpovídá laické představě srovnávací reklamy ("srovnávací reklama srovnává"), není ovšem vinou široké dikce § 2980 zdaleka samozřejmé.

Obsah podcastu

0:05 Koncept srovnávací reklamy

1:10 Formy označení jiného soutěžitele

6:06 Sporné situace

8:28 Prolémy s extenzivním pojetím (aneb když reklama nemusí srovnávat)

14:19 Judikatura a doktrína

17:17 Závěr: srovnávací reklama = reklama s identifikujícím srovnáním

18:51 Návrh řešení sporných situací

Thank you for rating this article.