Tento podcast je příspěvkem do diskuse nad postavením neoprávněných podnikatelů (tzv. fušerů) v hospodářské soutěži. Zabývám se rovněž doktrínou unclean hands, dle které se práv z nekalé soutěže nemůže domáhat ten, kdo sám nekalosoutěžně jedná. Podcast má nahradit (příp. alespoň částečně nahradit) diskusní semináře z obchodního práva, které se na jaře 2020 nemohou konat.

 

 

Obsah podcastu: 1. Úvod a pět chlebů - 0:07 2. Kdo je fušer - 1:37 3. Rozhodnutí VS v Praze sp. zn. 3 Cmo 703/1994 - 6:00 4. Koncept unclean hands - 8:17 5. Závěr - 11:29

Thank you for rating this article.