Podle § 2972 OZ kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat. V tomto podcastu se zaměřuji na sporné otázky při klasifikaci osoby jako soutěžitele. Vymezení účastníka v hospodářské soutěži – tedy soutěžitele - má v rámci právní regulace soutěže klíčovou roli. K diskusi předkládám užší pojetí soutěžitele, které nabízí pro právo nekalé soutěže tradiční hranice.

 

Obsah: 1. Úvodní „bezproblémový“ přehled pasivně legitimovaných osob a) Soutěžitelé 0:41 b) „Jiné osoby“ 3:46 2. Paroháč a/nebo soutěžitel? 5:38 3. Proč vůbec věnovat konceptu soutěžitele pozornost? a) Soutěžitel jako chráněný subjekt 11:35 b) Soutěžitel jako definiční prvek při vymezení chráněného statku či jiné hodnoty 13:45 4. „Zaměstnanec jako soutěžitel“ v judikatuře NS 16:11 5. Zákonná opora pro zužující pojetí soutěžitele? 20:11 a) „Kdo… jinému soutěžiteli“ b) Obecný zákaz nekalé soutěže jako zneužití účasti 23:47

Thank you for rating this article.