V podcastu se srozumitelnou a přehledovou formou věnuji samoregulačním mechanismům v reklamě, zejména působení Rady pro reklamu (RPR, stránky www.rpr.cz), která v této oblasti u nás hraje klíčovou roli. Uvádím obecná rizika, které sebou potenciálně nese každá samoregulace, a poté je rozebírám na podmínkách naší RPR.

 

 

Obecná rizika samoregulace jsou následující: 1) Kodex vytvoří zábrany pro vstup do odvětví, z "etického" kartelu se stane kartel skutečný, 2) "Nízké prahy" (příliš měkká pravidla), 3) Zmatení veřejnosti o povaze regulace, 4) Vyšší míra delikvence, 5) Problémy se spojení s právní regulací, 6) Rizika nedostatečná transparentnost "klubových" řešení. Na příkladu RPR uvidíme, že tato rizika jsou buď úplně eliminována, nebo jsou podle daných okolností přijatelná. Záznam na youtube má pouze úvodní snímek. Podcast má nahradit (příp. alespoň částečně nahradit) přednášky v mediálním právu a částečně obchodním právu. Nahrávka NENÍ NÁVODEM pro řešení konkrétních právních situací. Byla pořízena ke vzdělávacím účelům a je určena studentům jako východisko pro další studium. Záznam může obsahovat chyby - případně taková stanoviska a názory, jež nejsou akceptovány v soudní praxi. Články, na které odkazuji v podcastu, najdete na těchto stránkách.

Thank you for rating this article.