Jednání v prozovně podnikatele - druhá část zaměřující se na sporné a nevyřešené otázky (mj. v inspiraci naší starší úpravou a úpravou v SRN).

 

V podcastu se detailnějši zaměřuji na § 430 odst. 2 OZ a zmiňuji některé výkladové problémy tohoto ustanovení (koncept provozovny, status jednající osoby). Vycházím také ze srovnání s německou úpravou.

Thank you for rating this article.