Stručný úvod do právní úpravy prokury.

 

Úvodní přehledový výklad věnovaný prokuře. Obsah: 0:05 Podstaty prokury a geneze její právní úpravy, 2:12 Udělení prokury, 6:07 Jednací oprávnění prokuristy, 10:00 Vnitřní pokyny a nároky kladené na prokuristu, 13:15 Jednání prokuristy, jednoduchá a kolektivní prokura, 18:57 Zánik prokury.

Thank you for rating this article.