Podnikatel zpravidla provozuje svůj obchodní závod tak, že pověřuje jiné osoby, aby vykonávaly určité činnosti pro obchodní závod. Toto pověření může mít nejrůznější podobu: nejčastěji pracovněprávního vztahu. Do jaké míry je toto vnitřní pověření ale významné i pro třetí osoby? Jak s tímto „vnitřním“ pověřením pověřené osobě souvisí zástupčí oprávnění jednat navenek - a to i proti vůli podnikatele?

 

V podcastu se zaměřuji na § 430 odst. 1 OZ.

Thank you for rating this article.