Krátká desetiminutová nahrávka se zaměřuje na dva zvláštní druhy rubopisů - exonerační rubopis a rubopis přímý.

 

Garanční efekty rubopisu může převodce (indosant) vyloučit či alespoň limitovat využitím příslušných doložek. Exonerační klauzule ("sine obligo") vylučují odpovědnost za přijetí a zaplacení směnky zcela. Druhou možnost, jak modifikovat garanční efekty rubopisu, představuje zákaz indosace (obvykle doložkou "nikoliv na řad" v rubopisu). Tento tzv. přímý rubopis (rektaindosament) garanční efekt omezí pouze ve prospěch nabyvtele daného rubopisu (rektaindosatáře).

 

Thank you for rating this article.