Ukázky čtyř směnek (platných i neplatných) s krátký komentářem.

 

Komentář k některým náležitostem směnky s demonstrací na konkrétních ukázkách směnek (i neplatných).

Thank you for rating this article.