Poslední podcast (28 min) věnovaný třem zbývajícím náležitostem: platebnímu místu, jménu remitenta a podpisu výstavce.

 

Jednoduchý a přehledový výklad ke zbývajícím náležitostem směnky: určení místa, kde má být placeno, jménu prvního oprávněného (remitenta) a podpisu výstacve. Výklad o podpisu výstavce je výrazně redukován a bude předmětem samostatného výkladu.

Thank you for rating this article.