Přehledový podcast (10 min) věnovaný rubopisu (indosamentu), který má účinky pouhého postoupení pohledávky a nebere tedy dlužníkovi možnost uplatnění námitek, které mu svědčí vůči dřívějšímu majiteli.

 

Rubopis obvykle připraví dlužníka o námitky, které měl vůči původnímu věřiteli ze smluvních vztahů s ním (kauzální námitky, námitky z vlastních vztahů). Vždy tomu tak ale být nemusí. Podcast je věnován zvláštnímu rubopisu - podrubopisu (subindosamentu), který je rubopisem jen podle jména. Podrubopis má totiž účinky postoupení pohledávky - a to je pro dlužníka příznivé: díky § 1884 OZ tento rubopis degradovaný na cessi dlužníkovi totiž zachovává námitky, jež mohl uplatnit původnímu majiteli směnky. Ustanovení čl. I § 17 SŠZ se neuplatní a námitka z dřívějších "vlastních vztahů" se vůči novému nabyvateli směnky "prosadí" i přesto, že došlo k převodu. Z podcastu však zjistíme, že realita může být jiná...a dlužník o námitky přijít může i zde.

Thank you for rating this article.