Úvodní podcast ze směnečného práva se pokouší o stručnou charakteristiku právní úpravy, kterou doplňuje pokusem o motivaci ke studiu směnečného práva.

 

Základní charakteristika právní úpravy směnky. Začínám pokusem o motivaci ke studiu směnečného práva, pokračuji systematikou zákona směnečného a šekového (SŠZ) a na závěr poukazuji na výhody unifikace směnečného práva v rámci tzv. ženevského směnečného systému (stranou sjednocení zůstal jen anglo-americký okruh). Nahrávka NENÍ NÁVODEM pro řešení konkrétních právních situací. Byla pořízena ke vzdělávacím účelům a je určena zejména studentům právnických fakult jako východisko pro další studium. Poskytuje proto pouze základní přehled a orientaci. I přes nejlepší snahu autora může záznam obsahovat chyby - případně taková stanoviska a názory, jež nejsou akceptovány v soudní praxi.

Thank you for rating this article.