Komentovaná prezentace věnovaná rozhodčím doložkám pro spory ze směnek.

 

0:47 Některá východiska rozhodčí smlouvy pro spory ze směnek

6:24 Výklad obecné rozhodčí doložky (která nezmiňuje směnku)

9:08 Aval v rozhodčím řízení

10:44 Potíže s právním nástupnictvím

16:20 Doporučená literatura

Thank you for rating this article.