Směnečné hmotněprávní námitky představují obranu směnečného dlužníka proti uplatnění směnečných práv legitimovaným věřitelem. Vyznat se v nich nemusí být zrovna jednoduché již proto, že není jednotná nomenklatura. Snad každý z autorů, kteří se věnují směnečnému práva, přináší vlastní způsob třídění. Tak jsem to zkusil také...

 

V této nahrávce prezentuji návrh nové alternativní klasifikace. Na nejobecnější úrovni hmotněprávních námitek rozlišuji tři úrovně obrany: A. Námitky ze směnky a směnečných vztahů, B. Námitky kauzální a C. Námitky z vadného vyplnění blankosměnky. Námitky ad A) dále navrhuji členit na 1). námitky mající oporu v textu směnky (buďto univerzální a tedy společné pro všechny dlužníky nebo individuální a vyhrazené tedy konkrétním dlužníkům) nebo 2) námitky mimotextové (založené na materiální vadě formálně bezvadného směnečného prohlášení či na smluvních modifikacích směnečné obligace). Uvedená taxonomie je záměrně předkládána k diskusi.

Thank you for rating this article.