V rozhodnutí BGH (Bundesgerichtshof) ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. I ZR 192/12 se soud vyjádřil k reklamě na Haribo, ve které byli adresáti vyzývány k zapojení do výherní akce s možností výhry podobě "zlatých medvídkových prutů" "Goldbärenbarren" v hodnotě 5.000 Euro.

 

Skutkový stav

V posuzovaném reklamním spotu vystupoval známý a oblíbený televizní moderátor Thomas Gottschalk. V supermarketu narazí na dvě rodiny s dětmi, kterým vysvětluje že při zakoupení pěti produktů žalovaného výrobce cukrovinek (á 1 euro) mohou zapojit (po zaslání nákupních stvrzenek) do výherní akce. Celková výhra činí 100 "Goldbärenbarren" v hodnotě pěti tisíc euro.

Poté, co jedno z dětí ukáže na plný nákupní košík své rodiny, moderátor potvrzuje, že se tím výherní šance výrazně zvyšují (moderátor přitom hovoří způsobem, se kterým mluvíme s malým dítětem, rodiče označuje jako "mamku" a "taťku" a volí jednodušší slova).

Žalobcem byl konkurent inzerenta: reklamu hodnotil jako nekalou soutěž, neboť potenciální výhra může svádět děti k tomu, že budou nakupovat (resp. k tomu přesvědčovat rodiče) ve větším množství, které neodpovídá jejich spotřebě. Výrobce Haribo tím zneužívá obchodnickou nezkušenost dětí a mladistvých.

Právní posouzení věci

V předcházejícím rozsudku Vrchní zemský soud v Kolíně - Oberlandesgerich (21.09.2012, sp.zn. 6 U 53/12) reklamu kvalifikoval jako nepřípustnou. Soud sice nezakázal spojení účasti ve hře s prodejem zboží, ovšem zohlednil, že reklama míří i na děti. Těm tato reklama sugeruje, že nákupem většího množství produktů automaticky stoupají jejich šance na výhru (což by ale neplatilo v situaci, kdyby podobně velké nákupy učinili i jiní zákazníci a šance na výhru by pak byly stejné).

Rozhodnutí OLG vyvolalo velké spory a obavy reklamní branže, že inzerent bude vždy na hraně zákona tam, de reklama vzbudí zájem dětí (s čímž lze alespoň u cukrovinek počítat). 

… BGH liberální 

Podle BGH reklama míří na dospělé a neměla by být posuzována optikou dítěte. Rozhodný je pohled průměrného spotřebitele, kterému musely být náklady za účast ve výherní akci jasné, bez toho, že by podlehnul sugesci ze zvýšení výherních šancí. Spot neobsahoval bezprostřední výzvu dětem ke koupi (keine unmittelbare Kaufaufforderung an Kinder), tudíž reklama není v rozporu s bodem 28 Přílohy k § 3 Abs. 3 UWG (odpovídá naší úpravě agresivních nekalých praktik v Příloze II Zákona na ochranu spotřebitele).

BGH vyrazil jednoznačně liberálním směrem. 

 

Thank you for rating this article.