srovnávací reklama

  • Definice srovnávací reklamy

    Komentovaná prezentace k definičnímu ustanovení srovnávací reklamy v § 2980 OZ. Legální vymezení srovnávací reklamy je široké - v podstatě ke srovnávací reklamě postačuje nepřímé

    ...
  • „Nevěra se může prodražit" aneb když soud bere humor vážně

    Nevěra se může prodražit

    Vrchní zemský soud (OLG) v Jeně rozhodnutím ze dne 28. srpna 2002, sp. zn. 2 U 268/02, překvapil německou praxi i doktrínu svým odmítavým postojem k reklamě, která při označení nabídky konkurence použila slovo „nevěra“.