Podle § 2976 OZ (generální klauzule nekalé soutěže) kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. V tomto podcastu se zaměřuji na "zákazníka" jako v pořadí druhého chráněného subjektu v právní úpravě nekalé soutěže.

 

V podcastu mj. řeším otázku, zda může být zákazníkem podnikatel. Podcast je příspěvkem k diskusi a má nahradit (příp. alespoň částečně nahradit) semináře z obchodního práva, které se na jaře 2020 nemohou konat.

Poznámka k obrázku na 2:15 - 7:16: první věta měla být s proškrtnutím, které se ztratilo někde po cestě; snad je ale i z dalšího kontextu zřejmé, že první věta byla novelou nahrazena následujícím podtrženým textem...

Thank you for rating this article.